Sản phẩm có trong danh mục SÀN GỖ TEAK
Teak Lào
[1.150.000 VND / 1m2]
Chò Chỉ
[750.000 VND / 1m2]
Sồi Đỏ
[800.000 VND / 1m2]
Gõ Đỏ
[1.380.000 VND / 1m2]
Căm xe lào
[880.000 VND / 1m2]
TEAK solid
[1.150.000 VND / 1m2]